Sponsors

Rijders die niet woonachtig zijn in België zijn ook toegelaten

Les pilotes pas domiciliées en Belgique sont aussi autorisés.

Riders not risiding in Belgium are also allowed.

------------------------------------------------------

MX SCHOLING 8 april 2021 : afgelast/annulé

Dante Nijs/Thomas Vermijl

aanmelden 8u00 (einde 12u00)

inschrijven: freddy.knoops@telenet.be

gegevens:

naam rijder

voornaam rijder

niveaurijder

leeftijd

merk moto cc startnr.

e.mailadres

gsm nr

1 begeleider: naam + voornaam

€50,00 ter plaatse te betalen.

-------------------------------------------------

RESERVATIE/RESERVATION INFO EXTRA:

MX outdoor gr2+gr3 max 1 reservatie/reservation per weekend

reservatie/reservation=persoonlijk/personelle-niet voor anderen/pas pour des autres

onderling wisselen niet toegelaten/échange non autorisé

----------------------------------

GROEPEN/GROUPES:

groep1:Op de junior track mag alleen gereden worden door 50cc - Beginnende 65cc - Beginnende 85cc-Beginnende pitbikes.
groupe 1:La piste junior ne peut être utilisée que  50cc - 65cc débutants - 85cc débutants – pitbikes débutants.

MX OUTDOOR:

Groep 2: Gevorderde 65cc - Gevorderde 85cc - beginners +85cc-Gevorderde pitbikes-Hobbyijders
Groupe 2: Advanced 65cc - Advanced 85cc - debutants + 85cc - Advanced pit bike-
Pilots hobby

Groep 3 :Gevorderde rijders
Groupe 3 : Advanced pilotes.

---------------------------------------------------------------------

MX OUTDOOR tijdschema

Tijdschema/Horaire  juniortrack 8u15 (Groep/groupe 1)

8u15:   Poort open + start inschrijvingen / Porte ouverte + debut inscriptions

9u00:   Poort  gesloten / Porte fermée

9u00:   Einde inschrijvingen / Fin des inscriptions

9u00:   Start MX-training groep 1/ Départ entrainement MX groupe 1

12u00: Einde MX-training  groep 1/ Fin des entrainements groupe 1

12u30: Gezamenlijk het terrein verlaten / Quitter le terrain ensemble

 

Tijdschema/Horaire  juniortrack  12u45 (Groep/groupe 1))

12u45:   Poort open + start inschrijvingen / Porte ouverte + debut inscriptions

13u30:   Poort  gesloten / Porte fermée

13u30:   Einde inschrijvingen / Fin des inscriptions

13u30:   Start MX-training groep 1 / Départ entrainement MX groupe 1

17u15: Einde MX-training groep 1  / Fin des entrainements groupe 1

17u45: Gezamenlijk het terrein verlaten / Quitter le terrain ensemble

 

 

Tijdschema/Horaire  MX outdoortrack 8u15 (Groep/groupe 2 en3)

8u15:   Poort open + start inschrijvingen / Porte ouverte + debut inscriptions

9u00:   Poort  gesloten / Porte fermée

9u00:   Einde inschrijvingen / Fin des inscriptions

9u00:   Start MX-training groep 2 / Départ entrainement MX groupe 2

9u30: Start MX-training groep 3 / Départ entrainement MX groupe 3

10u00: Start MX-training groep 2 / Départ entrainement MX groupe 2

10u30: Start MX-training groep 3 / Départ entrainement MX groupe 3

11u00: Start MX-training groep 2 / Départ entrainement MX groupe 2

11u30: Start MX-training groep 3 / Départ entrainement MX groupe 3

12u00: Einde MX-training / Fin des entrainements

12u30: Gezamenlijk het terrein verlaten / Quitter le terrain ensemble

 

12u45

Tijdschema/Horaire Woensdag/mercredi + Zaterdag/Samedi 12u45

 MX outdoortrack 13u00 Groep/groupe 2 +3 + juniors(gr1)

12u45:   Poort open + start inschrijvingen / Porte ouverte + debut inscriptions

13u30:   Poort  gesloten / Porte fermée

13u30:   Einde inschrijvingen / Fin des inscriptions

13u30:   Start MX-training groep 2 / Départ entrainement MX groupe 2

14u00:   Start MX-training groep 3 / Départ entrainement MX groupe 3

14u30:   Start juniors training /Départ entrainement juniors

14u45:   Start MX-training groep 2 / Départ entrainement MX groupe 2

15u15:   Start MX-training groep 3 / Départ entrainement MX groupe 3

15u45:   Start juniors training /Départ entrainement juniors

16u00:   Start MX-training groep 2 / Départ entrainement MX groupe 2

16u30:   Start MX-training groep 3 / Départ entrainement MX groupe 3

17u00:   Start juniors training /Départ entrainement juniors

17u15:    Einde MX-training / Fin des entrainements

 

17u45: Gezamenlijk het terrein verlaten / Quitter le terrain ensemble

 

Tijdschema/Horaire Zondag/Dimanche 12u45

 MX outdoortrack 13u00 Groep/groupe 2 + 3 + Quads

12u45:   Poort open + start inschrijvingen / Porte ouverte + debut inscriptions

13u30:   Poort  gesloten / Porte fermée

13u30:   Einde inschrijvingen / Fin des inscriptions

13u30:   Start MX-training groep 2 / Départ entrainement MX groupe 2

13u55:   Start MX-training groep 3 / Départ entrainement MX groupe 3

14u20    Start Quad-training  / Départ entrainement Quad

14u45:   Start MX-training groep 2 / Départ entrainement MX groupe 2

15u10:   Start MX-training groep 3 / Départ entrainement MX groupe 3

15u35:   Start Quad-training  / Départ entrainement Quad

16u00:   Start MX-training groep 2 / Départ entrainement MX groupe 2

16u25:   Start MX-training groep 3 / Départ entrainement MX groupe 3 

16u55:   Start Quad-training  / Départ entrainement Quad

17u15:    Einde MX-training / Fin des entrainements

 

17u45: Gezamenlijk het terrein verlaten / Quitter le terrain ensemble

 

----------------------------------------------

 

AMC-GENK TRIAL

 Trial Tijdschema

8u15 

8u15:   Poort open + start inschrijvingen / Porte ouverte + debut inscriptions

9u00:   Poort  gesloten / Porte fermée

9u00:   Einde inschrijvingen / Fin des inscriptions

9u00:   Start Trial-training / Départ entrainement-Trial

12u00: Einde Trial-training  / Fin des entrainements-Trial 

12u30: Gezamenlijk het terrein verlaten / Quitter le terrain ensemble

 

12u45

12u45:   Poort open + start inschrijvingen / Porte ouverte + debut inscriptions

13u30:   Poort  gesloten / Porte fermée

13u30:   Einde inschrijvingen / Fin des inscriptions

13u30:   Start Trial-training / Départ entrainement-Trial

17u15: Einde Trial-training / Fin des entrainements-Trial

17u45: Gezamenlijk het terrein verlaten / Quitter le terrain ensemble

 

-------------------------------------------------------

CORONA MAATREGELEN

MX

Beste rijder

Cher pilot

MC Lille , Olmen , Lommel en AMC-Genk samen met VMBB zijn  een geruime tijd intensief bezig geweest om het  heropenen van de trainingscircuits mogelijk te maken.

LE MC Lille, Olmen, Lommel et AMC-Genk ainsi que le VMBB ont travaillé intensivement pour permettre la réouverture des circuits d’entraînement.

Heropenen kon alleen onder  strikte voorwaarden met respect voor de  CORONA maatregelen.
Er zijn door vele mensen al heel wat inspanningen gedaan en dit moet nog dagelijks gebeuren om de  trainingen te kunnen laten doorgaan. Hopelijk hebben jullie daar ook  RESPECT voor en volgen jullie deze regels.

La réouverture ne pouvait se faire que dans des conditions strictes avec le respect des mesures CORONA.  Beaucoup de gens ont déjà fait beaucoup d’efforts et cela doit encore être fait sur une base quotidienne afin que les formation se poursuive. J’espère que vous avez RESPECT pour cela  en suivant ces règles.

Corona maatregelen / Mesures Corones MX-outdoor

Hieronder vind je een opsomming van corona maatregelen waaraan iedere rijder die deelneemt aan MX-trainingen georganiseerd door AMC-Genk moet voldoen!!

Ci-dessous vous trouverez une liste de mesures corona que chaque pilot participant à des séances d’entraînement MX organisé par AMC-Genk doit se conformer!!

 

Nederlands

1. Reserveren via reservatieformulier is verplicht . 

2) .MONDMASKER VERPLICHT 

3)  Er wordt slechts 1 volwassen begeleider toegestaan per rijder.

4) Verplicht social distancing van 1,5m te respecteren! Enkel rijders die onder hetzelfde dak wonen mogen met 1 voertuig komen en zich op de parking op dezelfde parkeerplaats bevinden. Samenscholing op het terrein is verboden.

5) De kantine is gesloten. Gebruik van toilet en mogelijkheid tot handen wassen is voorzien in de toilet-unit.

6) Er worden een bepaald aantal rijders toe gelaten afhakleijkvan de kleurcode  en dit zowel in de voormiddag 8u15 als in de namiddag 12u45

7) Buiten de rijder en zijn volwassen begeleider worden er geen andere personen toegelaten op het terrein zelfs niet van hetzelfde gezin. Alleen kinderen die gereserveerd hebben worden toegelaten op het terrein.

8) Wanneer er een wachtrij wordt gevormd voor de poort mag men het voertuig niet verlaten.

9) Verplicht bevestigingsmail en ID (identiteitskaart) van de rijder en ID van de volwassen begeleider te tonen aan de ingang van het MX terrein. (hou deze documenten klaar, dit vermijdt lange wachttijden)

10) Indien de rijder en de volwassene begeleider zich in 1 voertuig mogen en kunnen verplaatsen is 1 bevestigingsmail voldoende. Indien dit niet kan of mag dient de volwassen begeleider zich met een kopie van de bevestigingsmail en zijn ID (identiteitskaart) aan te bieden aan de ingang van het MX-terrein.

11) Na aanmelding aan de ingang van het MX terrein begeef je je met het voertuig naar de aangeduide parkeerplaats.

12) Nadat het voertuig staat geparkeerd begeeft de rijder zich naar de inschrijvingskiosk. De rijder brengt zijn   briefomslag met gepast geld en het (gebruikelijke dagelijks in te vullen) AMC-Genk inschrijvingsformulier met het reeds bestaande reglement ingevuld en ondertekend mee. Dit formulier wordt overhandigd bij het binnenrijden. Voorzie je eigen balpen voor invullen en ondertekenen van dit formulier.

13) Elke rijder (volwassen, kind en +60jaar) dient €20,00 te betalen. De betaling gebeurt door 20,00€ gepast in een open briefomslag af te geven aan de inschrijvingskiosk. (verplicht)

Français

1. La réservation via le formulaire de réservation est obligatoire.

2 .Masque buccal obligatoire.

3. Un seul accompagnant adulte est autorisé par pilote.

4. Obligation de respecter 1,5 m de distance sociale! Seuls les pilotes qui vivent sous le même toit peuvent venir avec 1 véhicule et se trouver sur le même parking. Les rassemblements sur le terrain et le parking sont interdits.

5. La cantine est fermée. L'utilisation des toilettes et la possibilité de se laver les mains sont prévues dans l'unit des toilettes.

6. Un maximum de  coureurs MX sont autorisés sur le domaine divisé en 3 groupes (1 groupe = max 20 coureurs), on commence le matin à 8h15 et l'après-midi à 12h45.

7. Hormis le pilote et son accompagnant adulte, aucune autre personne n'est autorisée sur le terrain, même pas de la même famille. Seuls les enfants (pilotes) ayant réservé sont admis sur le terrain.

8. Lorsqu'une file d'attente se forme devant le portail, aucune personne ne peut quitter le véhicule.

9. Vous êtes obligé de présenter l’e-mail de confirmation et la carte d'identité du pilote et de l’accompagnateur adulte à l'entrée du site MX. (Gardez ces documents prêts, cela évite les délais d'attente).

10. Si le pilote et l’accompagnant adulte sont autorisés de se déplacer dans 1 véhicule, 1 seul e-mail de confirmation suffit. Si cela n'est pas possible ou autorisé, l’accompagnant adulte doit se présenter avec une copie de l'email de confirmation et de sa carte d'identité à l'entrée du site MX.

11. Après votre contrôle à l'entrée du site MX, vous roulez avec votre véhicule au stationnement désigné.

12. Une fois que le véhicule est garé, le chauffeur se rend au kiosque d'inscription. Le pilote doit apporter son e-mail de confirmation, sa carte d'identité, son enveloppe avec l'argent approprié et le formulaire d'inscription AMC-Genk (à remplir quotidiennement) avec les règlements déjà existants, remplis et signés. Vous donnez le formulaire quand vous entrez le terrain. Prenez votre propre stylo à bille pour remplir et signer le formulaire.

13. Chaque participant (adulte, enfant et un +60 ans) doit payer 20,00 €. Le paiement de 20,00 € sera effectué par enveloppe à donner au kiosque d'inscription. (C’est obligatoire)

Wij hopen op een goede samenwerking "pas je rijstijl aan en hou je gezond"!!

 

TRIAL

Beste rijder

Cher pilot

MC Lille , Olmen , Lommel en AMC-Genk samen met VMBB zijn  een geruime tijd intensief bezig geweest om het  heropenen van de trainingscircuits mogelijk te maken.

LE MC Lille, Olmen, Lommel et AMC-Genk ainsi que le VMBB ont travaillé intensivement pour permettre la réouverture des circuits d’entraînement.

Heropenen kon alleen onder  strikte voorwaarden met respect voor de  CORONA maatregelen.
Er zijn door vele mensen al heel wat inspanningen gedaan en dit moet nog dagelijks gebeuren om de  trainingen te kunnen laten doorgaan. Hopelijk hebben jullie daar ook  RESPECT voor en volgen jullie deze regels.

La réouverture ne pouvait se faire que dans des conditions strictes avec le respect des mesures CORONA.  Beaucoup de gens ont déjà fait beaucoup d’efforts et cela doit encore être fait sur une base quotidienne afin que les formation se poursuive. J’espère que vous avez RESPECT pour cela  en suivant ces règles.

Corona maatregelen / Mesures Corones TRIAL

Hieronder vind je een opsomming van corona maatregelen waaraan iedere rijder die deelneemt aan MX-trainingen georganiseerd door AMC-Genk moet voldoen!!

Ci-dessous vous trouverez une liste de mesures corona que chaque pilot participant à des séances d’entraînement MX organisé par AMC-Genk doit se conformer!!

Nederlands

1) Reserveren via reservatieformulier is verplicht/

    mondmasker verplicht 

2) Er worden maximum 20 Trial-rijders toegelaten op het domein en dit zowel in de voormiddag 8u15 als in de namiddag 14u30.

3) De kantine is gesloten. Gebruik van toilet en mogelijkheid tot handen wassen is voorzien in de toilet-unit.

4) Verplicht social distancing van 1,5m te respecteren! Enkel rijders die onder hetzelfde dak wonen mogen met 1 voertuig komen en zich op de parking op dezelfde parkeerplaats bevinden. Samenscholing op het terrein is verboden.

5) Volwassen trial rijders dienen alleen te komen.

6) Buiten de volwassen trial rijder worden er geen andere personen toegelaten op het terrein zelfs niet van hetzelfde gezin. Alleen kinderen die gereserveerd hebben worden toegelaten op het terrein.

7) Wanneer er een wachtrij voor de poort gevormd wordt mag men het voertuig niet verlaten.

8) Alle jeugdige trial rijders (jonger dan 18j) dienen vergezeld te worden van maximum 1 volwassen begeleider. Deze volwassen begeleider is een vaste begeleider voor iedere training en dient zijn ID te tonen aan de ingang van het terrein. (ID aub klaar houden, om lange wachttijden te vermijden.)

9) Verplicht bevestigingsmail en ID (identiteitskaart) van de rijder te tonen aan de ingang van het terrein. (hou deze documenten klaar, dit vermijdt lange wachttijden) Na aanmelding aan de ingang van het terrein begeef je je met je voertuig naar de voorziene trial parking aan het trial terrein.

10) Betaling: €5,00 leden Trial Maaskant, €10,00 niet leden, gepast in een open briefomslag (verplicht) af te geven aan de trial verantwoordelijke op de voorziene trial parking samen met het ingevuld en gehandtekend (gebruikelijke dagelijks in te vullen) AMC-Genk inschrijvingsformulier met het reeds bestaande reglement. Dit formulier wordt overhandigd bij het binnenrijden. Voorzie je eigen balpen voor het invullen en handtekenen van het formulier. De trial rijders dienen zich niet aan te bieden aan de inschrijvingskiosk.

 

Français

1. La réservation via le formulaire de réservation est obligatoire.

    Masque buccal obligatoire

2. Un maximum de 20 pilotes Trial sont autorisés sur le domaine, on commence le matin à 8h30 et l'après-midi à 13h00.

3. La cantine est fermée. L'utilisation des toilettes et la possibilité de se laver les mains sont prévues dans les deux cabines sanitaires rouges positionnées à la cantine.

4. Obligation de respecter 1,5 m de distance sociale! Seuls les pilotes qui vivent sous le même toit peuvent venir avec 1 véhicule et se trouver sur le même parking. Les rassemblements sur le terrain et le parking sont interdits.

5. Les pilotes Trial adultes doivent venir seuls.

6. Hormis le pilote Trial adulte, aucune autre personne n'est autorisée sur le terrain, même pas de la même famille. Seuls les enfants (pilotes) ayant réservé sont admis sur le terrain.

7. Lorsqu'une file d'attente se forme devant le portail, aucune personne ne peut quitter le véhicule.

8. Tous les jeunes pilotes Trial (de moins de 18 ans) doivent être accompagnés d'un seul accompagnant adulte. Cet accompagnant adulte est permanent pour chaque formation et doit présenter sa carte d'identité à l'entrée du site. (Gardez ces documents prêts, cela évite les délais d'attente).

9. Vous êtes obligé de présenter l’e-mail de confirmation et la carte d'identité du pilote à l'entrée du terrain. (Gardez ces documents prêts, cela évite les délais d'attente). Après le le contrôle, vous pouvez garer votre véhicule au parking prévu du terrain de Trial.

10. Paiements: 5,00 € pour les membres de Trial Maaskant, 10,00 € pour les non-membres, à remettre dans une enveloppe ouverte (obligatoire) au responsable Trial sur le parking prévu, accompagné du formulaire d’inscription d’AMC-Genk complété et signé avec les réglementations déjà existantes. Vous donnez le formulaire quand vous entrez le terrain. Prenez votre propre stylo à bille pour remplir et signer le formulaire. Les pilotes Trial ne doivent pas se présenter au kiosque d'inscription.

Wij hopen op een goede samenwerking "pas je rijstijl aan en hou je gezond"!!

 

Nous espérons une bonne coopération “adapter votre style de conduite et restez en bonne santé”!!